Sarıgöz Tasarım Ofisi

Adres: Kazım Karabekir Cad. No:37/67 İskitler Ankara

Çalışma Saatleri: 09:30 - 19:00

Kurumsal Kimlik
Tasarımı

Kurumsal kimlik, firmanın şirket içinde ya da şirket dışında duruşunu temsil eden ve müşterilerin bir bakışta firmayı tanımasını sağlamak için yapılan çalışmaların bütünüdür. Kurumsal kimlik aynı zamanda firmanın profesyonel görünmesini sağladığı için müşterilere daha güvenilir bir izlenim bırakır. Bu çalışmaların en temeli kurum ismi ve amblemden oluşan logodur. Bunun dışında kalan bütün görsel iletişim malzemeleri logo tasarımı baz alınarak şekillenir.

Kurumsal kimlik hem B2B pazarlama hem de B2C pazarlama alanında firmayı görünür kılarak müşteriler arasındaki bilinirliğini arttırdığı için de oldukça önemlidir. En temel reklam çalışması olduğundan kurumsal kimliği olmayan bir firma için tanınmak ve büyümek neredeyse imkansızdır. Oysa iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik müşterilerin gözünde firmaya itibar kazandıracağı için her zaman akılda kalıcı olup pazarlama faaliyetlerini arttıracaktır.

Kurumsal kimlik çalışmaları arasında logodan ofis dizaynına, çalışanların kıyafetlerinden araç üstü giydirmeye, antetli kağıttan tabelaya, web sitesinden ambalaj dizaynına kadar her bir çalışmanın ne ölçüde, nasıl kullanılacağı belirlenmiştir. Kurumun bütün kimlik sistemini içeren kılavuza “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” (Corporate Identity Manual) denir.

Kurumsal Kimlik Nasıl Olmalıdır?

Kurumsal kimlik oluştururken ilk yapılması gereken kurumun renklerinin belirlenip logosunun tasarlanarak bir logotype oluşturulmasıdır. Logotype kurumun kimliğinin en önemli parçasıdır. Kurumu akılda kalıcı, etkili ve güçlü kılan logosunun görünümüdür. Logotype oluşturulduktan sonra kurumun şirket içinde ve dışında kullanacağı diğer basılı malzemelerin de logotype için oluşturulan yapının özelliklerine ters düşmeyecek bir şekilde hazırlanması gerekir. Özgün bir şekilde hazırlanan bir kurumsal kimlik firmanın başarısı ve itibarı için son derece önemlidir. Varolan logoların kendisini ya da benzerlerini kullanmak, başka firmaların renklerini ya da imajlarını taklit etmek onlara yatırım yapmak demektir. Bu nedenle oluşturulacak kimliğin benzersiz ve firmanın kendisini temsil edecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar mümkün olduğunca alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdır. Çünkü kurumsal kimlik zaman içinde değiştirilen bir çalışma değildir. Ufak dokunuşlar ve ayrıntılar dışında çok fazla değişiklik yapmak hem zahmetli hem de geriye saran bir süreç olacaktır. Yeniden hazırlanan kurumsal kimlik firmayı yeni bir kurum gibi lanse edeceğinden tecrübe ve prestij kaybına neden olacaktır. Bu nedenle firmayı tam olarak yansıtan ve vermek istediği mesajı, vizyonunu, misyonunu ve tecrübesini içeren detaylı bir çalışma yapılmalıdır. Kurumsal kimlik kurumun imzası ve yüzüdür, bu nedenle firmayı en iyi şekilde yansıtmalıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarım Aşamaları

Bir kurumsal kimlik tasarlanırken firma ve tasarımcılar genellikle üç aşamada sonuca ulaşırlar. İlk aşama yapılacak işlerin belirlenmesidir. Firma, tasarımcıya hangi ürünleri istediğini, neyin ön planda tutulacağını ve firmanın genel özelliklerini iletir. Tasarımcı firmanın isteklerine uygun olarak güncelliği de gözönüne alıp tasarımları üzerinde çalışır.

İkinci olarak tasarımcı üzerinde çalıştığı işleri firmaya sunarak onayını alır. Bu aşamada gerekiyorsa firmanın önerilerine uygun olarak düzenlemeler ve çalışmalar yapılır. Ve son olarak tasarımcının ve firmanın üzerinde anlaştığı çalışmalar için basım ve dağıtım süreci başlar.

Bir Kurumsal Kimlikte Olması Gereken Ana Materyaller

Basılı ya da dijital bütün materyallerde markanızı temsil eden ve en temel kurumsal kimlik unsuru olan logo, markanızın hedeflerini ve değerini en iyi şekilde yansıtmalıdır.

Web Sayfası

Dijital pazarda şirketinizin merkezi sayılan websiteniz, tasarımından renklerine, ödeme sayfasından ürün/hizmet tanıtımına kadar fiziksel şirketinizde ve sunduğunuz hizmetle uyumlu olmalıdır.

Kartvizit

Şirket çalışanlarınız için imza niteliğinde olan kartvizitler hem çalışanların hem de kurumsal imajınızın bütünlüğünü pekiştirmek ve sektörde bilinirliğinizi artırmak için kullanacağınız prestij unsurlarıdır.

E-Posta İmzası

Bütün basılı ve dijital materyallerde olduğu gibi e-postalarınız da kurumsal bütünlüğünüze uygun bir tasarımla düzenlenmelidir.

Ambalaj

Sunduğunuz ürünlerin özelliklerini ve markanızın kimliğini temsil eden ambalajlar pazarda en görünür yüzünüz olduğu için kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş unsurlar dahilinde bütünlüğünüzü koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kırtasiye Malzemeleri

Kağıt, zarf, not defteri, fatura gibi kırtasiyeler için ayrı ayrı belirlenmeli ve tasarımlar, markanızın bütünlüğü göz önünde tutularak oluşturulmalıdır.

Tabela

İşletmenizin kendi binasında ya da reklam panolarında kullanılacak tabela, markanızın kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenen özelliklere göre hazırlanmalıdır.

Promosyon Ürünleri

Promosyon ürünleri halka ilişkiler sürecinin en önemli materyallerindendir. Doğrudan satış ya da tanıtım odaklı olan promosyonlar marka kimliğinizi tanıtmanıza ve bilinirliğinizi artırmanıza olanak sağlar.

Baskı Materyalleri

Broşür, katalog, el ilanı gibi basılı olarak kullanılan ve tanıtım ya da duyuru amacıyla hazırlanan materyaller, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenen kurallara göre tasarlanmalıdır.